AKTUALNA PROMOCJA

Jak skorzystać z promocji "ODBIERZ OKSY W KOSZYKU 10 PLN"?

1. Promocja "ODBIERZ OKSY W KOSZYKU 10 PLN" dotyczy zakupów dokonanych na stronie internetowej www.born86.pl o wartości min. 20zł

2. Do zakupów za min.20zł klient może dokupić niżej wymienione okulary dostępne w koszyku, w promocyjnej cenie 10zł każde

Okulary objęte promocją:

- TEOFNE Damskie lustrzane okulary 1632-4

-DEANA przeciwsłoneczne okulary retro czarne 1945

-Okulary przeciwsłoneczne lustra ODILE 1889-5

- GRACIJA Okulary damskie cat eye 1500

- Duże okulary przeciwsłoneczne VENANCE 1942-3

- AUNE NIEBIESKIE okulary słoneczne 1927-1

- Okulary damskie białe kocie oczy DORIS 2308-6

- KARELINA okulary PRZECIWSŁONECZNE Kocie Oczy 2295-4

3. Klient do zakupu może dodać tylko jedne z wyżej wymienionych okularów promocyjnych.

4. Promocja "ODBIERZ OKSY W KOSZYKU 10 PLN" obowiązuje od dnia 01.07.2019r. od godz. 15.00 do odwołania lub wyczerpania zapasów.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "ODBIERZ OKSY W KOSZYKU 10 PLN" („Promocja”) jest AWAX z siedzibą w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej nr 26, kod 46-203.

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.born86.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy zakupów ze sklepu internetowego www.born86.pl o wartości minimalnej 20 zł.

4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów promocyjnych w terminie 30 dni od dnia ich zakupu.

7. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej. W przypadku gdy Klient dokonuje wymiany na towar o aktualnej cenie detalicznej brutto wyższej niż cena zakupionego towaru, jest on zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy ceną wymienianego zakupionego towaru, a ceną towaru, na który w/w towar jest wymieniany.

8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.born86.pl/

9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

 

Kluczbork, dnia 01.07.2019r.