DARMOWA DOSTAWA

REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI "Kup okulary – odbierz drugą parę za 1zł

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja jest organizowana pod nazwą "Kup okulary – odbierz drugą parę za 1zł i jest zwana dalej: "Promocją";

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Organizatorem Promocji jest Awax - Agnieszka Derehajło z siedzibą w Kluczborku;

4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 31.07.2017r. i kończy z dniem 01.08.2017r. lub z dniem wyczerpania zapasów.

 

§ 2

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1;

b) zakup w sklepie Born86 (www.born86.pl ) w terminie od 31.07.2017r. do dnia 01.08.2017r. lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocją objęte są wszystkie okulary dostępne w sklepie Born86.pl.

 

§ 3

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikowi Promocji:

a) przy zakupie jednej lub więcej par okularów – przysługuje 1szt produktu (do wyboru) za 1zł w postaci:

- Okulary Pilotki Lustrzanki Revo 0753;

- Okulary damskie lego panterka 0176;

- Okulary Lustrzanki Pilotki Aviator Revo 0355;

- Damskie okulary retro, pantera 0687;

- Okulary Lustrzanki Pilotki Aviator Revo 0352;

- Okulary KLASYCZNE Blues Brothers Czarne 0258.

 

2. Prezent nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani żadną inną nagrodę rzeczową. Zakupiony produkt może być zwrócony na podstawie Regulaminu obowiązującego w sklepie BORN86 (www.born86.pl) pod warunkiem zwrotu prezentu.

3. W przypadku zwrotu produktu wraz z prezentem Uczestnikowi przysługuje zwrot kwoty w równowartości sumy, którą zapłacił w Born86.pl za dany produkt wraz z prezentem, jaka widnieje na dowodzie zakupu.

4. W przypadku zwrotu produktu objętego Promocją, Uczestnik Promocji zobowiązany jest także do zwrotu otrzymanego wraz z produktem prezentu za 1zł.

 

§ 4

 

PRZEKAZANIE PREZENTÓW

1. Prezenty za 1zł będą dołączane do wysyłki zakupionego produktu lub przekazywane do odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego sklepu Born86 (www.born86.pl) pod adresem ul. Grunwaldzka 26, 46-203 Kluczbork.

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:

w siedzibie Organizatora Promocji: AWAX Agnieszka Derehjło, ul.Grunwaldzka 26, 46-203 Kluczbork w sklepie BORN86 (www.born86.pl) (REGULAMINY)

 

2. Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, firmą AWAX Agnieszka Derehajło pod numerem telefonu: 77 546 60 22

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji oraz do zmiany puli Prezentów.